Geschreven door Dr Michael Orth Vertaald door Hans van der Leer Bewerkt door Professor Ed Wild

De zoektocht naar betere behandelingen voor de Ziekte van Huntington (ZvH) vergt veel inspanning van onderzoekers overal ter wereld. Tijd is van het grootste belang: de ideale tijd voor een behandeling voor de ZvH is immers gisteren. Wetenschappelijke bevindingen moeten zo snel mogelijk ter beschikking worden gesteld, zodat collega’s kunnen voortbouwen op wat al bekend is. Met “PLoS Currents HD” is er een nieuw online tijdschrift gelanceerd om wetenschappelijke ontdekkingen bij de ZvH te kunnen versnellen.

Waarom is een nieuw tijdschrift nodig?

Voor onderzoekers is de traditionele manier om nieuwe bevindingen te publiceren om gegevens met een ‘verhaal’ te sturen naar een wetenschappelijk tijdschrift. Een panel van deskundigen bekijkt dat verhaal om te beoordelen of de gegevens van het verhaal solide zijn, en of het verhaal interessant genoeg is om interessant genoeg is voor het publiek van het tijdschrift. Dit proces staat bekend als ‘collegiale toetsing’.

Open toegang maakt het voor iedereen mogelijk te lezen en te profiteren van nieuwe wetenschappelijke inzichten
Open toegang maakt het voor iedereen mogelijk te lezen en te profiteren van nieuwe wetenschappelijke inzichten

Deze aanpak heeft voordelen: het zorgt ervoor dat wat gepubliceerd wordt, wetenschappelijk verantwoord is. Eenmaal gepubliceerd kunnen artikelen worden opgevraagd via het internet door bijvoorbeeld sites als PubMed. De artikelen worden gebruikt door andere wetenschappers om hun eigen onderzoek te begeleiden en te bevorderen.

Er zijn echter ook verschillende nadelen. Ten eerste kan de tijd tussen het doen van het werkelijke onderzoek en dat het verhaal wordt gepubliceerd erg lang zijn. Soms moet het verhaal worden aangeboden aan meerdere tijdschriften voordat het uiteindelijk gepubliceerd wordt. Meerdere jaren van kostbare tijd kunnen hierdoor verloren gaan.

Ten tweede, overleven de meeste tijdschriften door de verkoop van exemplaren en daarom moeten ze het belang van elk verhaal beoordelen. Alles wat niet interessant zou zijn voor hun publiek zal waarschijnlijk worden afgewezen, ook al is het verhaal wel wetenschappelijk verantwoord.

Dat veroorzaakt een vertekend beeld van wat er beschikbaar is in de wetenschappelijke literatuur. Het bevoordeeld spannende verhalen, maar maakt het moeilijker om degelijk, goed-uitgevoerde, onderzoek te publiceren wanneer de resultaten daarvan minder spannend zijn - bijvoorbeeld als ze laten zien dat een bepaalde aanpak, idee of experiment niet heeft geholpen. Deze staan ​​bekend als ‘negatieve resultaten’.

Een ander probleem is dat het onderzoeken van een volledig wetenschappelijk ‘verhaal’ van start tot finish wel vijf tot tien jaar kan duren. Gedurende die tijd kunnen interessante gegevens worden geproduceerd, maar omdat ze niet een compleet verhaal vertellen worden ze waarschijnlijk niet gepubliceerd en worden daardoor ook niet zichtbaar voor andere onderzoekers.

‘Negatieve gegevens’, of gegevens die niet in een compleet verhaal staan, kunnen nog steeds erg nuttig zijn voor andere onderzoekers. Om vooruitgang te boeken binnen wetenschap is het net zo nuttig om te weten wat niet werkt als te weten wat wel werkt.

Hopelijk zal dit alles PLoS Currents HD een dynamische manier maken om kwalitatief goede gegevens in het publieke domein te krijgen.

Stel je voor dat tien onderzoekers op verschillende plaatsen in de wereld werken aan vergelijkbare wetenschappelijke projecten. Als iemand een negatief resultaat had kunnen publiceren, dan weten de anderen dat ze zinloos bezig zijn. Al die moeite, tijd en geld had dan veel beter kunnen worden besteed.

Hoe zal PLoS Currents de ZvH gaan helpen?

Een nieuw publicatie platform werd gelanceerd in september 2010, met als doel om ZvH-onderzoek efficiënter te maken door het stimuleren van de publicatie van resultaten die anders nooit gezien zouden worden, en het verkorten van de tijd die nodig is om gegevens gepubliceerd te krijgen.

Dit platform heet Public Library of Science (PLoS) Currents Huntington Disease en wordt ondersteund door de CHDI Foundation.

PLoS Currents HD streeft ernaar om te behouden wat goed is aan conventioneel publiceren: collegiale toetsing, crediteren van onderzoekers voor hun werk, en het online beschikbaar maken van het onderzoek.

De nadruk ligt er echter op om de wetenschappelijke gegevens in het publieke domein te krijgen. Niet binnen enkele jaren maar binnen dagen beschikbaar voor iedereen. Als een bonus, deze manier van publiceren is goedkoop voor onderzoekers en biedt gratis open-toegang voor iedereen die het wil gebruiken - of ze nu wetenschappers zijn of niet.

Snelle publicatie van nieuwe resultaten zal ZvH onderzoek in staat stellen om sneller vooruitgang te boeken
Snelle publicatie van nieuwe resultaten zal ZvH onderzoek in staat stellen om sneller vooruitgang te boeken

PLoS Currents HD wordt uitgegeven door de prominente ZvH-onderzoeker Gillian Bates. Een raad van deskundigen beoordelen nieuwe inzendingen, net als bij een conventioneel tijdschrift. Echter, de beoordelaars baseren hun beslissing puur op het feit of de wetenschap solide is of niet, en niet of het verhaal ‘belangrijk’ of ‘spannend’ is. Na deze snelle controle, wordt het onderzoek direct online gepubliceerd. Omdat het proces zo snel is, kunnen de conclusies ook snel beschikbaar zijn, reeds na een paar dagen na de indiening.

Om de interactie tussen onderzoekers te verbeteren kunnen lezers ook commentaar plaatsen. De auteurs van artikelen kunnen hun publicaties aanvullen met nieuwe bevindingen, zodat verschillende versies beschikbaar komen. Deze updates gaan door een proces om te controleren of ze zuiver zijn.

Hopelijk zal door dit alles PLoS Currents HD een dynamische manier worden om gegevens van goede kwaliteit richting het publieke domein te krijgen.

Hier bij HDBuzz zijn wij van mening dat het snel en betrouwbaar beschikbaar maken van wetenschappelijk onderzoek voor iedereen van cruciaal belang is om vooruitgang te boeken. We zijn ervan overtuigd dat PLoS Currents een belangrijke stap voorwaarts zal zijn in de wereldwijde zoektocht naar behandelingen voor de ZvH.

 

De auteurs hebben geen belangenconflicten te verklaren. Voor meer informatie over het beleid rondom mogelijke belangenconflicten, zie FAQ…