Voorwaarden voor het gebruik

  1. De HDBuzz inhoud is geen, en mag niet gebruikt worden als, een bron van individueel medisch advies of als een middel om individuele medische, genetische of andere beslissingen te nemen. U moet contact opnemen met een geschikte zorgverlener voordat u een dergelijk besluit neemt. De hoofdredacteur, medewerkers en andere personen en organisaties aangesloten bij HDBuzz kunnen en zullen geen individuele medische of andere adviezen verstrekken. Alle dergelijke verzoeken om advies worden niet beantwoord.
  2. Er wordt alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de HDBuzz inhoud accuraat, tijdig, betrouwbaar en onbevooroordeeld is. We horen graag van u over mogelijke fouten en zullen altijd proberen om eventuele tekortkomingen te corrigeren, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten, weglatingen of onjuistheden, of voor de eventuele nadelige gevolgen van welke aard dan ook die voortvloeien uit het gebruik van de informatie op HDBuzz.
  3. Links op HDBuzz naar websites van derden geven niet automatisch een goedkeuring van HDBuzz aan over die site of de inhoud ervan, tenzij anders vermeld.

Privacy beleid

  1. We bewaren geen logboek met IP adressen of andere informatie waarmee u geïdentificeerd kunt worden. We bewaren enkel informatie van bezoekers aan onze internetpagina waarmee u niet geïdentificeerd kunt worden en maken dit openbaar op statistiek. Op deze manier kan iedereen zien hoeveel mensen we bereiken.
  2. Wanneer u zich inschrijft op onze e-maillijst, zullen we uw e-mailadres alleen gebruiken om door u gevraagde updates van HDBuzz op te sturen. We zullen u nooit andere e-mails sturen of uw e-mailadres delen met anderen. Als u zich afmeldt voor onze e-maillijst zullen we uw e-mailadres onmiddellijk uit ons systeem verwijderen.
  3. Wij zullen geen persoonlijke informatie die wij online verkregen hebben delen met derden op een andere dan de hierboven beschreven manier.

Dankbetuiging

HDBuzz is gebouwd met de hulp van de volgende producten en sevices:

  • Ruby on Rails - Het web ontwikkelings framework dat gebruikt is om HDBuzz te creëren.
  • Freeagent - Accounting software die kosteloos is aangeboden aan HDBuzz.