Dr Chris Kay

Staf schrijver

Vancouver, Canada

Dr. Chris Kay is een geneticus en moleculair bioloog aan de Universiteit van British Columbia in Vancouver, Canada. Hij bestudeert genetische modificatoren van de ziekte van Huntington en richt zich op het ontdekken en begrijpen van nieuwe therapeutische doelen. Zijn onderzoek richt zich ook op populatiegenetica van de ziekte van Huntington, waarbij hij onderzoekt hoe de mutatie en het gen dat Huntington veroorzaakt, variëren tussen verschillende groepen mensen over de hele wereld.

Artikel geschreven door Dr Chris Kay