Ed WildGeschreven door Professor Ed Wild Bewerkt door Dr Jeff Carroll Vertaald door Verena Baake

CREST-E de grootste klinische studie ooit naar het voedingssupplement creatine werd vroegtijdig stopgezet. Analyse van de voorlopige resultaten toonde aan dat er geen realistische kans was dat er positieve resultaten behaald zullen worden. Dit levert overtuigend bewijs dat creatine de ziekteprogressie bij Huntington patiënten niet afremt.

Wat is creatine en waarom wordt dit bij de ZvH getest?

Een van de vele effecten van de genetische mutatie van de ZvH is dat de cellen minder efficiënt zijn bij het maken en gebruiken van energie. Creatine is een voedingssupplement dat door bodybuilders veel gebruikt wordt en dat kan fungeren als een opslag voor extra hoogenergetische chemische bindingen, en dat door cellen gebruikt wordt om energie aan te maken. Echter, cellen verbranden creatine niet als ze energie nodig hebben maar ze gebruiken deze stof als extra energieopslag voor tijden van hoge aanvraag.

CREST-E was de grootste en langst durende studie met de hoogste dosis creatine bij de ziekte van Huntington
CREST-E was de grootste en langst durende studie met de hoogste dosis creatine bij de ziekte van Huntington

Studies met ZvH diermodellen suggereerden dat creatine voordelig zou kunnen zijn maar eerdere klinische studies bij ZvH patiënten zijn teleurstellend.

Wat is de CREST-E studie?

Gecoördineerd door de Huntington Study Group heeft CREST-E als doel om verder te bouwen op eerdere creatine studies. Verder tracht men definitief te bewijzen of creatine de voortgang van de ZvH al of niet vertraagt.

CREST-E is de grootste creatine studie ooit met 551 vrijwilligers gedurende drie jaar, en waarbij ook de hoogste dosissen creatine gebruikt werden, tot 40 gram per dag.

Wat betekend het als een studie wordt stopgezet na ‘futiliteit’?

Vele klinische studies zijn opgezet met een zogenaamde ‘interim-analyse’. Dit geeft de onderzoekers de mogelijkheid tussentijdse resultaten te analyseren met als doel te bekijken of de behandeling die bestudeerd wordt onverwacht goed of onverwacht slecht presteert. Dit maakt het mogelijk weloverwogen te beslissen of een studie vervolgd of beëindigd zal worden.

Een futiliteitsanalyse is ontworpen om halverwege een studie na te gaan of de kans op een positief resultaat der mate klein is dat er geen reden is om met de studie door te gaan.

De futiliteitsanalyse bij CREST-E liet helaas precies dit zien. Er was geen realistische kans dat creatine een klinisch voordeel zal opleveren en derhalve werd de studie vroegtijdig beëindigd.

Is dit het einde voor creatine?

Ook al is dit teleurstellend, CREST-E ons levert veel nuttige informatie voor het begeleiden van ZvH familieleden en hun artsen.

Ook al is dit teleurstellend CREST-E levert ons veel nuttige informatie voor het begeleiden van ZvH familieleden en hun artsen. CREST-E is goed ontworpen en goed uitgevoerd maar liet helaas zeer overtuigend zien dat een hoge dosis creatine geen vertraging bij de ZvH oplevert.

Een andere studie genaamd PRECREST onderzocht creatine in vrijwilligers met de ZvH mutatie maar zonder symptomen. De resultaten van PRECREST suggereren op MRI scans dat er misschien voordelige hersenveranderingen optreden bij ZvH. Het stopzetten van CREST-E die de echte klinische effecten van creatine meet, maakt het lastig te geloven dat de resultaten van PRECREST zich laten vertalen naar het vertragen van het ziektebegin van de ZvH.

Wat nu?

We zouden graag de eerste succesvolle klinische studie voor het vertragen van ZvH aankondigen maar het blijft toch waar dat iedere studie mislukt tot er uiteindelijk eentje slaagt.

Nu is het belangrijk om van deze ‘negatieve’ resultaten te leren. Studies zoals CREST-E hebben ons, als een gemeenschap, geholpen goed te worden in het ontwerpen, werven en opzetten van klinische studies en het begrijpen waarom bepaalde behandelingen niet werken. Nu hebben we de resultaten van CREST-E en alle energie, enthousiasme en ervaring kan nu worden gericht op andere experimentele behandelmethoden met een hogere kans op succes. Een groot voordeel is dat honderden vrijwilligers nu vrij zijn om zich op te geven voor andere klinische studies in de nabije toekomst.

Gelukkig stopt de wetenschap nooit! ZvH onderzoekers en medicijnenjagers op de hele wereld werken hard om zowel de effecten van de ZvH mutatie te begrijpen als om nieuwe behandelingen voor ZvH te ontwikkelen. Dit is in tegenstelling tot stoffen zoals creatine waarvan voorondersteld werd dat het voordelen bood voor de hersenen in algemene zin.

Zoals we al eerder geschreven hebben tijdens de bijeenkomst van het Europese Huntington’s Disease netwerk, niet minder dan 5 nieuwe ZvH klinische studies worden opgezet of zullen in de nabije toekomst deelnemers werven. De grootsten zijn Amaryllis, Legato-HD en Pride-HD welke nu al van start zijn gegaan of in ieder geval snel in Noord America en Europa zullen starten. Uw lokale ZvH kliniek of expertise centrum zal informatie hebben voor welke studies u in aanmerking zou kunnen komen en op welke manier u zou kunnen deelnemen.

De auteurs hebben geen belangenconflicten te verklaren. Voor meer informatie over het beleid rondom mogelijke belangenconflicten, zie FAQ…