Ed WildGeschreven door Professor Ed Wild Bewerkt door Dr Jeff Carroll Vertaald door Kevin van der Leer

Het departement ‘Wetenschappelijke Integriteit’ van het Nationaal Instituut voor Gezondheid heeft bekend gemaakt dat vooraanstaand ziekte van Huntington-wetenschapper Dr. Paul Muchowski - van de Gladstone Instituten aan de Universiteit van Californië, San Francisco - bij verscheidene subsidieaanvragen schuldig zou zijn aan “wetenschappelijk wangedrag door het vervalsen en verzinnen van gegevens”. Wat betekent dit voor het gepubliceerde werk van Muchowski’s onderzoek naar behandelingen tegen de ziekte van Huntington?

Het departement ‘Wetenschappelijke Integriteit’ van het Nationaal Instituut voor Gezondheid (NIG) heeft bekend gemaakt dat vooraanstaand ziekte van Huntington-wetenschapper Dr. Paul Muchowski - van de Gladstone Instituten aan de Universiteit van Californië, San Francisco - bij verscheidene subsidieaanvragen schuldig zou zijn aan “wetenschappelijk wangedrag door het vervalsen en verzinnen van gegevens”. Muchowski heeft inmiddels ontslag genomen uit zijn functie bij de Gladstone Instituten.

Als leider van een grote ziekte van Huntington-onderzoeksgroep was Muchowski betrokken bij een aantal van de meest opvallende wetenschappelijke doorbraken van de afgelopen jaren - waaronder potentiële medicijnen voor de remming van KMO en de activatie van CB2. Zijn bevindingen zijn gepubliceerd in enkele vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften, waar we tevens over bericht hebben hier op HDBuzz.

Muchowski’s aanvragen voor de financiering van wetenschappelijk werk zijn zeer nauwkeurig herzien door zowel de Gladstone Instituten als het NIG. Dit onderzoek onthulde vier gevallen waarin werk beschreven als afgerond terwijl dat in feite niet was gedaan, en één geval waar een afbeelding van een type hersencel foutief werd omschreven als een ander type.

Het NIG concludeerde dat Muchowski zich schuldig had gemaakt aan “wetenschappelijk wangedrag door het vervalsen en verzinnen van gegevens”. Muchowski heeft dit vonnis geaccepteerd, en stemde ermee in dat zijn onderzoek twee jaar lang onder toezicht zal staan. Het NIG laat hem echter wel zijn huidige subsidies behouden, en tevens blijft het voor hem mogelijk om in de toekomst nieuwe subsidies aan te vragen.

Betekent deze uitspraak dat sommige ziekte van Huntington-onderzoeksresultaten nu in twijfel worden getrokken? Het zal nog even duren voordat alle feiten van de zaak boven water komen, maar het is geruststellend om te weten dat na twee grondige onderzoeken - aldus onze bronnen - niemand van de betrokkenen gevraagd heeft om iets van Muchowski’s gepubliceerde werk te herroepen.

Minstens zo belangrijk; onafhankelijke onderzoekers die werken aan de invalshoeken van KMO- en CB2-onderzoek, evenals aan andere bevindingen van Muchowski’s groep, hebben onderzoek verricht dat de reeds gepubliceerde resultaten ondersteund. Kortom - voor zover we dit kunnen stellen op basis van de huidige beschikbare informatie -, deze ontwikkeling betekent niet dat we die veelbelovende invalshoeken hoeven op te geven

Het spijt ons dat we onze berichtgeving van 2013 moeten beginnen met zulk negatief nieuws, maar neem van ons aan: het positieve nieuws is onderweg.

De auteurs hebben geen belangenconflicten te verklaren. Voor meer informatie over het beleid rondom mogelijke belangenconflicten, zie FAQ…